Polska wersja English version

Kontakt

Adres internetowy /by e-mail/:   

jmalin2010@gmail.com

 

 

Adresy pocztowe /by post/:   

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata / Polish Institute of World Art Studies,

ul. Warecka 4/5 – 10,  00-040 Warszawa, ul. Warecka 4/5 – 10

biuro@/world-art.pl

www.world-art.pl